Köp av virke och ris

Markskoningsgruppen anpassar alltid virkesaffären efter dina önskemål. Det finns två huvudsakliga affärsformer, avverkningsrätt och leveransvirke. Med avverkningsrätt hjälper vi till med avverkning och transport av ditt virke. Leveransvirke innebär att du ordnar med avverkningen själv och transporterar virket till en bilväg för upphämtning. Vi hämtar virket och du får sedan betalt för den inmätta volymen massaved och timmer. Vart virket sedan hamnar ser lite olika ut beroende på bland annat trädslag och kvalitet. Majoriteten exporterar vi till utlandet och en del transporterar vi till svenska industrier.

Med konkurrenskraftiga priser erbjuder vi dig en hög servicegrad och ett stort engagemang i allt vi gör. Våra erfarna medarbetare utför allt arbete vilket resulterar i en kortare kedja för dig som kund. Korta beslutsvägar, effektivt arbete och alltid endast ett samtal bort. 

Välkommen att kontakta oss för aktuella priser i ditt område. 

Avverkningsuppdrag – så går det till

1


Om du är intresserad av att avverka skog och sälja till oss på Marskoningsgruppen börjar du med att kontakta oss. Vi diskuterar vilka förutsättningar det finns och vad du har för behov. Vi bokar ett platsbesök där vi tillsammans går igenom vad som ska göras och vad utfallet blir. 

2


Ett kontrakt upprättas efter hur uppdraget ser ut. Beroende på hur mycket skog som ska avverkas kan det ta olika lång tid. Vi sköter allt arbete och skickar sedan ut rapporter till dig med inmätta virkesvolymer. 

3


När vi är klara med avverkningen, transporterat virket och färdigställt rapporteringen får du en slutredovisning. Därefter genomför vi slutbetalningen efter dina önskemål. 

Offertförfrågan