Köp av virke och ris

Markskoningsgruppen anpassar alltid virkesaffären så att den passar dig.
Det finns två huvudsakliga affärsformer, avverkningsrätt och leveransvirke. Med avverkningsrätt hjälper vi till med avverkningen och transport av ditt virke. Leveransvirke innebär att du ordnar med avverkningen själv och transporterar virket till en bilväg för upphämtning. Vi hämtar virket och du får sedan betalt för den inmätta volymen massaved och timmer.

Välkommen att kontakta oss för aktuella priser i ditt område. 

Offertförfrågan