Tillsammans med våra kunder för ett lönsamt och skonsamt skogsbruk

Referenser


– Som kund och ansvarig för naturvårdshuggningar i naturreservat ser jag MarkskoningsGruppens maskiner och arbetssätt som en viktig kugge i omföringen av gamla täta barr produktionsbestånd till glesa lövdominerade skogar. Vi lägger extra stor vikt vid minimerandet av markskador, hög kvalité i stamvalet och god fantasi i skapande av stående och liggande död ved, i samband med skötselhuggningar.

Mikael Burgman
Länsstyrelsen Östergötland

– Det har används många olika maskiner i försöken att gallra i min mosse men ingen har inte lyckats ta sig fram för att genomföra uppdraget. Nu var mitt sista försök att ta hjälp av Markskoningsgruppen och deras smidiga maskiner. De klarade av det på ett mycket bra och skonsamt sätt och gallringen gav dessutom ett riktigt bra netto.


Margareta Wedendal
Skogsägare och medlem i Södra Skogsägarna

– MarkskoningsGruppen hälsade på mig och min bror på vår gård i Odensvi, i Småland. Vi upplevde ett behov av att sköta skogen på ett skonsammare, men ändå effektivare sätt. Vi ville ha en skog med minimerade körvägar för en mer skonsam & virkesrikare skog. Därtill utfört på ett ekonomiskt adekvat sätt. Efter visuell besiktning, gallringsmall och slutfaktura i handen kan man snabbt konstatera att resultatet av deras arbete inte kan kallas något annat än enastående. Den som är nyfiken är välkommen att besöka våra skogsmarker för att se resultatet!

Magnus Permert
Odensvi Småland (MarkskoningsGruppen ABs egen kund)