Långsiktig och skonsam skötsel av skogen

Niklas Lundberg startade Markskoningsgruppen 2013 med idén om ett mer långsiktig & skonsam skötsel av skogen. Idag är vi sjutton medarbetare med olika kompetens: arbetsledare, jägmästare (naturvård), skogsmästare (produktion), viltförvaltare, motorsågsutbildare, maskinförare, arborist och manuellarbetare. 

Kvalitet är en högt prioriterad fråga och vi arbetar med kvalitetssäkring i alla delar av verksamheten. Både internt, i mötet med kunder och partners samt i de tjänster vi utför. Vi utvärderar och följer upp vårt arbete för att hela tiden förbättra oss. 

Vi åtar oss de flesta arbeten i skoglig sektor, stort som smått. Målet med verksamheten är nytänkande, mer långsiktigt & miljömässigt skogsbruk. 

En stabil partner

Vi på Markskoningsgruppen eftersträvar långa och trygga relationer med våra uppdragsgivare och partners. Vi har högsta kreditvärdighet, vilket innebär att du kan känna dig trygg med våra finansiella situation både på lång och kort sikt.

Vi arbetar för ett uthålligt skogsbruk

Vi är certifierade för vårt arbete kring främjande av uthålligt skogsbruk. Med det menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett skonsamt sätt och i en lagom takt. Dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner ska bevaras, utan att andra ekosystem skadas. Både på lokal, nationell och global nivå.

Vi är PEFC Certifierade enligt EC skog Entreprenörscertifiering samt PEFC/05-32-7/V0951 & FSC® (FSC-C089427) certifiering via Pancert & innehar högsta kreditvärdighet.

En framåtstävande organistion

Niklas Lundberg har under 2024 tilldelats Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling med motiveringen ”Niklas har utvecklat Markskoningsgruppen på ett kreativt, målmedvetet och ekonomiskt hållbart sätt samt skapat ett 20-tal lokala arbetstillfällen. Sedan 2019 har företaget växt med 398% och siktar nu på att nå en omsättning på 100 miljoner kronor 2025. Läs mer om det här.

Niklas har även prisats till årets företagare i Söderköping 2024. På näringslivsgalan som hölls under mars 2024 delades Niklas Lundberg och Markskoningsgruppen priset som årets företagare i Söderköping.

Branschvinnare 2023 och Gasell 2023

Kontakta oss

Vi utformar alltid vår insats efter skogsägarens mål och behov. Vi utgår från Söderköping, men åtar oss arbeten i övriga Östergötland, Småland, Uppland, Sörmland och Stockholm.
 
Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med ett långsiktigt hållbart skogsbruk eller lönsam och skonsam gallring av skog.

Vi stödjer