Utbildningar motorsåg

Du måste vara behörig för att jobba yrkesmässigt eller hjälpa till med någon form av motorsågsarbete. Vi utbildar och certifierar enligt Säker Skogs riktlinjer så du kan jobba på ett säkert, ergonomiskt och kontrollerat sätt.

För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs.

Utbildningar

Motorsåg A


Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, till exempel vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. Trädfällning och kapning av träddelar i spänn ingår inte i denna utbildning.

Omfattning: En heldag – teori, praktiska övningar och prov.
Utbildningen kräver att utskickat inläsningsmaterial är väl påläst inför kommande moment och prov.Motorsåg B


Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. 
Trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt.

Omfattning: 2-3dagar, beroende på förkunskaper och deltagarantal. Teori, praktiska moment och prov.
Utbildningen kräver att godkända moment för Motorsåg A-behörighet är avklarade, samt att utskickat inläsningsmaterial är väl påläst inför kommande moment och prov.

Kontaktformulär