Gallring av skog

Det är betydelsefullt för ditt framtida skogsägande att gallra yngre skog i rätt tid. Genom att gallra bort stammar av sämre kvalitet främjas tillväxten för de kvarvarande träden och därmed ökar nettovinsten i din skog kraftigt!
Hur gallringen utförs har betydelse för hur skogens värde utvecklas, här kommer vi in med vår kompetens och hjälper dig utifrån dina mål och förutsättningar. 
Vi har erfarenhet och maskiner för att gallra alla typer av skog, även när det handlar om känsliga miljöer. Vid gallring använder vi oss av metoder som har så liten påverkan på den kringliggande miljön som möjligt. 

Lönsam och effektiv gallring


Markskoningsgruppen hjälper dig både den mindre, privata skogsägaren och det stora skogsbolaget – oavsett om det handlar om kontinuitetsskogsbruk eller konventionellt skogsbruk. Tack vare vår maskinpark kan vi både utföra större arbeten och gallra på känsliga marker som kärr, sumpmark, mossar eller i svårtillgänglig terräng, till exempel strandnära eller tätortsnära miljöer.
Vi utför som standard uthålligt skogsbruk med minimal påverkan på miljön och våra maskiner kommer åt där andra går bet. Vi bistår även gärna med kunskap och råd om hur du kan driva ett hållbart skogsbruk.

Fördelar med skonsam gallring


  • Fler stammar sparas till kommande gallring i och med att körstråken är smalare
  • Effektiv och skonsam gallring ökar värdet på din skog
  • Det ger en mer stormfast skog
  • Mindre körskador i skog och mark
  • Mindre markpackning
  • Minimalt massavedsuttag
  • Långsiktigt skogsbruk
  • Virkesrikare bestånd
  • Liten påverkan på naturlivet i skogenOffertförfrågan