Viltförvaltning

Att skapa miljöer som anpassas efter djurens förutsättningar i samklang med övriga produktionsgrenar är något som skapar en trevlig och varierad landskapsbild. En välplanerad viltförvaltning där skogs- och jordbruket tas i beaktning efter markägarens mål, ökar även flera värden.

Viltförvaltning innebär att viltstammarna förvaltas inom anpassade biotoper. Dessa sköts enligt en långsiktig skötselplan i ett viltvårdande syfte, där markens bärighet och ägarens mål styr valet av åtgärder. Det kan handla om att bedriva viltanpassade skogs- och jordbruksåtgärder, strategiskt utplacerade utfodringsplatser, inventering, anpassad avskjutning av rätt individer, särskilda insatser mot viltskador i skog och fält samt plantering av viltvårdsväxter.

Fördelar med viltförvaltning

  • Minskade skador i skogs- och jordbruket
  • Ökat rekreationsvärde
  • Ökade arrendeintäkter
  • Variationsrik och trevlig landskapsbild
  • Ett välskött helhetsintryck
  • Värdeökning på fastigheten
  • Ökad biologisk mångfald
  • Högre jaktligt uttag
  • Effektivare jakt

Insatsen formas efter dina mål 


Vi utför viltförvaltning på ett naturlig, skonsamt och kostnadseffektivt sätt där markägarens mål och ambitioner sätter prägeln för arbetet. Du kan anlita oss för att till exempel ta fram en viltbruksplan, rådgivning kring viltskador och problematik, viltanpassat skogsbruk, anläggning av viltåker- och vatten, viltvårdsåtgärder och anpassad avskjutning.
Vi arbetar med rådgivning, projektledning eller totalentreprenad, ditt behov styr vår insats.
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Offertförfrågan

Projektbilder:
Ladda upp bilder relaterade till din förfrågan här (valfritt)
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra