Markberedning

Ska du föryngra din skog genom plantering är det viktigt med en bra utförd markberedning. Vi blottlägger mineraljorden och tar bort konkurrerande vegetation för att främja skogsplantornas tillväxt och näringstillgång. 

Ge din nya skog en bra start


En bra utförd markberedning ger dig en livskraftig skog som lever länge och ger en bra avkastning.

Fler fördelar med en bra markberedning:

  • Minskad risk för snytbaggeskador
  • Skogsplantorna får mer syre, näring, ljus och utrymme
  • Bidragande faktor till högre marktemperatur
  • Det minskar frostskador
  • Ger tåligare och starkare skogsplantor
  • Förenklar skogsplanteringen

Hur vi arbetar


Vi utgår alltid ifrån markens förutsättningar och dina önskemål. Tack vare våra lätta maskiner minimeras körskador och vi har erfarenhet av mark där markberedning ska utföras försiktigt, som torra lavhedar, fuktiga marker eller vid grönrisplantering. 

Vi hjälper dig att ta fram körvägar och placera diken på de mest fördelaktiga platserna. Självklart tar vi hänsyn till djurlivet, kulturlämningar och den kringliggande naturmiljön.  

Offertförfrågan

Projektbilder:
Ladda upp bilder relaterade till din förfrågan här (valfritt)
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra
Välj fil Ändra