Långsiktig och skonsam skötsel av skogen

Niklas Lundberg startade Markskoningsgruppen 2013 med idén om ett mer långsiktig & skonsam skötsel av skogen. Idag är vi sjutton medarbetare med olika kompetens: arbetsledare, jägmästare (naturvård), skogsmästare (produktion), viltförvaltare, motorsågsutbildare, maskinförare, arborist och manuellarbetare. 

Kvalitet är en högt prioriterad fråga och vi arbetar med kvalitetssäkring i alla delar av verksamheten. Både internt, i mötet med kunder och partners samt i de tjänster vi utför. Vi utvärderar och följer upp vårt arbete för att hela tiden förbättra oss. 

Vi åtar oss de flesta arbeten i skoglig sektor, stort som smått. Målet med verksamheten är nytänkande, mer långsiktigt & miljömässigt skogsbruk. Vi är PEFC Certifierade enligt EC skog Entreprenörscertifiering samt PEFC/05-32-7/V0951 & FSC® (FSC-C089427) certifiering via Pancert & innehar högsta kreditvärdighet

Vi utformar alltid vår insats efter skogsägarens mål och behov. Vi utgår från Söderköping, men åtar oss arbeten i övriga Östergötland, Småland, Sörmland och Stockholm.

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med ett långsiktigt hållbart skogsbruk eller lönsam och skonsam gallring av skog. 

En stabil partner


Vi på Markskoningsgruppen eftersträvar långa och trygga relationer med våra uppdragsgivare och partners. Vi har högsta kreditvärdighet, vilket innebär att du kan känna dig trygg med våra finansiella situation både på lång och kort sikt.


Vi arbetar för ett uthålligt skogsbruk


Vi är certifierade för vårt arbete kring främjande av uthålligt skogsbruk. Med det menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett skonsamt sätt och i en lagom takt. Dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner ska bevaras, utan att andra ekosystem skadas. Både på lokal, nationell och global nivå.

Kontakta oss

Vi stödjer