Utbildningar motorsåg

Dessa behörigheter är krav för dig som jobbar yrkesmässigt eller hjälper någon granne/kollega/kompis med någon form av motorsågsarbete eller bara till dig som vill jobba på ett säkert, ergonomiskt och kontrollerat sätt. Vi utbildar och certifierar enligt Säker Skogs riktlinjer.

För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs.

Markskoningsgruppen

Motorsåg A

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

Omfattning:  Teori, praktiska övningar och prov – 1 heldag
Utbildningen kräver att utskickat inläsningsmaterial är väl påläst inför kommande moment och prov.

Motorsåg B

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Omfattning: Teori, praktiska moment och prov genomförs på 2-3dagar beroende på förkunskaper och deltagarantal. Utbildningen kräver att godkända moment för Motorsåg A-behörighet är avklarade innan B-kursen, samt att utskickat inläsningsmaterial är väl påläst inför kommande moment och prov.

Kontakta oss redan idag

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt företag och våra tjänster. Enklast når du oss via mobilnummer 0701-451342 eller info@markskoningsgruppen.se.  Det också bra att använda dig av formuläret nedan. Vi återkommer dig så fort vi har möjlighet.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ditt telefonnummer (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande