Referenser 2018-06-15T15:06:46+00:00

Tillsammans med våra kunder för ett lönsamt och skonsamt skogsbruk

– Som kund och ansvarig för naturvårdshuggningar i naturreservat ser jag MarkskoningsGruppens maskiner och arbetssätt som en viktig kugge i omföringen av gamla täta barr produktionsbestånd till glesa lövdominerade skogar. Vi lägger extra stor vikt vid minimerandet av markskador, hög kvalité i stamvalet och god fantasi i skapande av stående och liggande död ved, i samband med skötselhuggningar.

Mikael Burgman, Länsstyrelsen Östergötland

refer

– Det har används många olika maskiner i försöken att gallra i min mosse men ingen har inte lyckats ta sig fram för att genomföra uppdraget. Nu var mitt sista försök att ta hjälp av Markskoningsgruppen och deras smidiga maskiner. De klarade av det på ett mycket bra och skonsamt sätt och gallringen gav dessutom ett riktigt bra netto.

Margareta Wedendal, Skogsägare och medlem i Södra Skogsägarna

_1

_2

_3

_4

_5

_6

_7

_8

_9

uc2