Trädbeskärning - vårda dina träd på bästa sätt!

Visste du att trädbeskärning inte bara förbättrar trädens utseende utan även deras hälsa? Dock kräver korrekt trädbeskärning kunskap och förståelse för trädets biologi och livscykel, samt bästa praxis för skötsel. För att hjälpa dig vårda dina träd har vi sammanställt några viktiga steg att ta när det är dags för trädbeskärning:
 
 

Gör:

 1. Utför regelbunden beskärning - regelbunden trädbeskärning främjar en sund tillväxt och form av trädet. Genom att ta bort döda, sjuka eller skadade grenar minskar du risken för skadedjur och sjukdomar samtidigt som du ökar trädets livslängd.
   
 2. Planera beskärning under lämpliga växtsäsonger - generellt sett rekommenderar arborister beskärning under JAS-perioden (juli, augusti, september). Då har träden lagrat energi från sommaren och savflödet är lägre, vilket minskar risken för blödning och infektioner.  Undvik att beskära under perioder med extrem kyla, särskilt när temperaturen är under -5 grader.
   
 3. Anpassa beskärningen efter trädspecifika behov - Varje trädart kan ha olika behov när det gäller beskärning. Ta hänsyn till dessa specifika egenskaper för att säkerställa optimal tillväxt och hälsa.
   

Undvik att:

 1. Beskära för mycket - Att ta bort för många grenar på en gång kan skada trädet och leda till stress. Försök att inte ta bort mer än 25% av trädkronans lövverk under en beskärningssession.
   
 2. Beskära under växtsäsongen - Undvik att beskära trädet under dess aktiva tillväxtperiod, särskilt på våren och tidig sommar. Beskärning under denna tid kan försvaga trädet och öka risken för sjukdomar.
   

Genom att följa dessa råd kan du säkerställa att dina träd förblir friska, välmående och vackra under lång tid framöver. Trädbeskärning kan vara komplicerat och kräver ofta professionell expertis för att säkerställa träden bevaras på bästa sätt.

Markskoningsgruppen kan vi träd och vårt team med certifierade arborister är experter på skonsam beskärning som bevarar trädets hälsa. Kontakta oss för att få råd och hjälp med beskärningen av dina träd!

Vinnare av Årets företagare