För ett hållbart skogsbruk

Lönsamt, långsiktigt och skonsamt skogsbruk

Markskoningsgruppen erbjuder alla slags tjänster du som skogsägare behöver. Vårt mål är att genomföra våra uppdrag med ett långsiktigt, hållbart och ekonomiskt bra resultat, med minimal miljöpåverkan. Tack vare vår maskinpark kan vi erbjuda allt från en skonsam första och andra gallring, där fler träd kan lämnas kvar att växa upp, till slutavverkningar vid rätt tidpunkt, som ger bättre avkastning och bättre förutsättningar för nästa generation skog att växa upp.

Välkommen att kontakta oss för ett hållbart skogsbruk!

Vi blickar utanför Sveriges gränser

Vi är stolta över att vi nu exporterar virke utanför Sveriges gränser där vi styr hela processen i egen regi med egna maskiner och lastbilar. Se vår film och kontakta oss om du vill veta mer!

Våra skogstjänster

Vi erbjuder allt inom skogsskötsel och kan även utföra uppdrag på känsliga marker tack vare våra markskoningsmaskiner. Vi hjälper våra kunder med allt från trädfällning, röjning och gallring till slutavverkning, markberedning och plantering.  

Om oss

Markskoningsgruppen är ett modernt skogsföretag som fokuserar på ekonomiskt hållbara lösningar och minimal miljöpåverkan.
Vårt mål är att vara nytänkande och bedriva en mer långsiktig och skonsam skötsel av skogen. 

Kontakta oss

Har du några frågor om företaget, hur vi arbetar eller våra tjänster är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 
Ring eller maila så återkommer vi så fort vi har möjlighet!

Aktuellt

Fördelarna med hyggesfritt skogsbruk: Biologisk må... Traditionellt skogsbruk, med storskaliga kalhyggen, har krit...
Ny råvaruchef förstärker Markskoningsgruppen Markskoningsgruppen är glada att välkomna John Hammar som ny...
Markskoningsgruppen stärker sin position med förvä... Markskoningsgruppen, en ledande aktör inom skogsbruk och trä...

Vi arbetar för ett uthålligt skogsbruk

Vi är certifierade för vårt arbete kring främjande av uthålligt skogsbruk. Med det menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett skonsamt sätt och i en lagom takt. Dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner ska bevaras, utan att andra ekosystem skadas. Både på lokal, nationell och global nivå.