Efterfrågan på våra tjänster ökar & för kunna bemöta denna respons från våra kunder växlar vi upp produktionstakten med en ny grupp med en Malwa 560F & Malwa 560H. Vi tackar Malwa Forest AB för affären & fortsatt gott samarbete.

Niklas Lundberg Ägare/Grundare

” -Vi har fått mycket god respons av våra kunder för våra gallringsuppdrag i så pass höggrad att de gagnat väg för en nyinvesteringen av en ny gallringsgrupp. Likväl jag som min personal uppskattar alla fina kommentarer vi fått under tidens gång & att vi jobbat oss upp från en viss skepsis från marknaden till så positiva tongångar visar ändå på att vi gör något som är bra & som flera tror på inom skogsbruket, detta visar att vi är på rätt väg. Jättekul!”