Viltförvaltning

Viltförvaltning och viltvård går ofta hand i hand med naturvårdande skötselåtgärder. Att skapa miljöer som anpassas utefter viltets förutsättningar i samklang med övriga produktionsgrenar är något som skapar en trevlig och varierad landskapsbild.

Viltförvaltning innebär att viltstammarna förvaltas inom anpassade biotoper där viltet trivs i, dessa anpassas och sköts enligt en långsiktig skötselplan i ett viltvårdande syfte, där markens bärighet och ägarens mål styr valet av åtgärder. Det kan vara åtgärder som att bedriva viltanpassade skogs- och jordbruksåtgärder, skapa viltåkrar- och vatten, strategiskt utplacerade utfodringsplatser, inventering, anpassad avskjutning av rätt individer, särskilda insatser mot viltskador i skog och fält, plantering av viltvårdsväxter mm.

Gallring av skog

Viltförvaltningen ger med många fördelar

En välplanerad viltförvaltning där skogs- och jordbruket tas i beaktning utefter markägarens mål, som bedrivs i en samverkan kan öka flera värden, värden såsom:

 • Minskade skador i skogs- och jordbruket
 • Ökat rekreationsvärde
 • Ökade arrendeintäkter
 • Variationsrik och trevlig landskapsbild
 • Ett välskött helhetsintryck
 • Värdeökning på fastigheten
 • Ökad biologisk mångfald
 • Högre jaktligt uttag
 • Effektivare jakt

Utformat efter markägarens mål och ambitioner.

Vi utför viltförvaltning på ett naturlig, skonsamt och kostnadseffektivt sätt där markägarens mål och ambitioner sätter prägeln för arbetet. Anlita oss för t.ex. genomförande av viltbruksplan, rådgivning kring viltskador och problematik, viltanpassat skogsbruk, anläggning av viltåker- och vatten, viltvårdsåtgärder, anpassad avskjutning. Bara fantasin sätter gränser!

Vi arbetar genom rådgivning, projektledning eller totalentreprenad, allt utefter dina behov!
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss redan idag

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt företag och våra tjänster. Enklast når du oss via mobilnummer 0701-451342 eller info@markskoningsgruppen.se.  Det också bra att använda dig av formuläret nedan. Vi återkommer dig så fort vi har möjlighet.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande