Markberedning

En bra utförd markberedning är A och O när man ska föryngra sin skog genom skogsplantering. Marberedning innebär att man blottlägger mineraljorden och tar bort konkurrerande vegetation. Detta för att befrämja skogsplantornas tillväxt och näringstillgång. Förutom att minska risken för snytbaggeskador förenklar man också arbetet med skogsplanteringen.

Markberedning – en bra start för din nya skog!

Efter genomförd slutavverkning är det viktigt att man återplanterar skog på kalhygget. Som skogsägare måste man ha ett långsiktigt perspektiv. Den skog man planterar idag ska leva länge och för att få så bra avkastning som möjligt är kvaliteten på skogen avgörande. Därför är det markberedande förarbetet så viktigt, då det ger ett mycket bra mervärde på sikt. En bra utförd markberedning ger dig en livskraftig skog med många fördelar:

 • Minskar risken för snytbaggeskador
 • Ger skogsplantorna mer syre, näring, ljus och utrymme
 • Bidrar till högre marktemperatur
 • Minskar frostskador
 • Ger tåligare och starkare skogsplantor
 • Förenklar skogsplanteringen

Markberedning

markberedning med maskin

Så här utför vi markberedning!

Vi utgår alltid ifrån markens förutsättningar och dina önskemål. På viss mark ska inte markberedning utföras, eller utföras försiktigt. Det kan handla om torra larvhedar, fuktiga marker eller vid grönrisplantering.

Vi utför maskinell, men skonsam, markberedning genom fläckberedning med grävmaskin. Vi hjälper er ta fram körvägar och placera diken på de mest fördelaktiga platserna. Med våra lätta maskiner minimeras körskador. Att ta hänsyn till kulturlämningar, djurlivet och den kringliggande naturmiljön är för oss en självklarhet.

Kontakta oss redan idag

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt företag och våra tjänster. Enklast når du oss på 011-16 16 10 eller info@markskoningsgruppen.se.  Det också bra att använda dig av formuläret nedan. Vi återkommer dig så fort vi har möjlighet.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande