Gallring av skog

Som skogsägare är det viktigt att gallra sin yngre skog i rätt tid. I och med att man gallrar bort stammar av sämre kvalitet främjar man tillväxten för de kvarvarande träden. Med en effektiv gallring ökar du nettovinsten i din skog kraftigt!

Vi gallrar din skog på ett skonsamt sätt!

När vi på Markskoningsgruppen utför skogsgallring gör vi det med metoder som har så liten påverkan på den kringliggande miljön som möjligt. Dessutom lämnar våra maskiner inga djupa spår efter sig på de små körstråken. Vi arbetar snabbt och effektivt med hjälp av smidiga skogsmaskiner. Vill du utföra gallring på känsliga marker såsom kärr, sumpmark, mossar eller i svårtillgänglig terräng (ex. strandnära, tätortsnära miljöer)? Markskoningsgruppen utför, som standard, uthålligt skogsbruk med minimal påverkan på miljön. Våra maskiner kommer åt där andra går bet!

Gallring av skog

Skogsgallring

Mervärdesgallring med många fördelar!

Vid gallring utgår vi alltid ifrån de mål som du som skogsägare har. Men vi bistår gärna med kunskap och råd kring hur du kan driva ett hållbart skogsbruk. Skonsam gallring ger dig många fördelar:

 • Fler stammar sparas till kommande gallring (i och med att körstråken är smalare)
 • Effektiv och skonsam gallring ökar värdet på din skog
 • Stormfastare skog
 • Mindre körskador i skog och mark
 • Mindre markpackning
 • Minimalt massavedsuttag
 • Långsiktigt skogsbruk
 • Virkesrikare bestånd
 • Liten påverkan på naturlivet i skogen

Kontakta oss redan idag

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt företag och våra tjänster. Enklast når du oss via mobilnummer 0701-451342 eller info@markskoningsgruppen.se.  Det också bra att använda dig av formuläret nedan. Vi återkommer dig så fort vi har möjlighet.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande