Skogsskötsel på känsliga marker med markskoningsmaskiner för minimal miljöpåverkan.

Markskoningsgruppen är ett skogsskötselföretag med höga ambitioner. Vi bedriver skogsvård med fokus på minimal miljöpåverkan och våra uppdrag genomförs med målet om ett långsiktigt gott ekonomiskt och miljömässigt resultat för alla parter. Alla våra tjänster styrs av hur du vill ha det. Beroende på om det är naturvård eller virkesproduktion som är huvudsyftet med ditt innehav, anpassar vi våra insatser därefter. Med våra skonsamma skogsmaskiner kan genomföra arbetet med minimal påverkan på skogsmiljön.

Markberedning vid skogsplantering

Markberedning

För att lyckas med en skogsplantering krävs i de allra flesta fall att man först förbereder med markberedning. Då får plantorna den bästa möjliga starten och man minskar risken för snytbaggeskador. Huvudsyftet med markberedningen är att skapa bra planteringspunkter, där plantan slipper konkurrens om utrymme, näring och vatten. Markberedningen gör även arbetet med skogsplanteringen enklare. Vi hjälper er även med vägbyggnationer och skogsdikning.

Läs mer

skogsplantering

Skogsplantering

En rätt genomförd skogsplantering höjer värdet på din skog och garanterar dig en god avkastning på sikt. Utifrån vår erfarenhet hjälper vi dig att få rätt plantmaterial utifrån dina skogsmarkers förutsättningar för att säkerställa optimal återväxt.

Skogsröjning

Skogsröjning

Genom att röja skog på rätt sätt främjas tillväxten kraftigt på de trädstammar som sparas, samtidigt som kostnaderna minskar – då det är dags för gallring. För att göra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt är det viktigt att skogsröjningen sker vid rätt tidpunkt. Även markägarens syfte med marken spelar en stor roll för hur röjningen ska genomföras på bästa sätt.

Trädfällning

Trädfällning

Trädfällning genomförs på olika sätta sätt utifrån de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet. Oavsett om det handlar om manuell fällning, tomtavverkning eller i stormfälld skog kan vi med vår långa erfarenhet garantera dig som kund ett gott slutresultat. Som privatperson får du RUT-avdrag på utförd trädfällning.

Läs mer

Avancerad trädfällning, arborist

Avancerad trädfällning

Den avancerade trädfällningen genomförs ofta i villaområden där utrymmet runt trädet är begränsat och en traditionell fällning därmed riskerar skador på intilliggande byggnader och undervegetation. I de fallen kan sektionsfällning vara den bästa lösningen, antingen med skylift eller klättring utfört av våra arborister Kontakta oss gärna så kommer vi ut och tittar på plats.

Läs mer

Tjänster gallring skog

Gallring av skog

Gallring innebär att man anpassar det enskilda skogsbeståndet till de mål som du som skogsägare har. Tack vare våra små och effektiva skogsmaskiner blir resultatet stickvägslösa gallringar med höga andrahandsvärden. Markskoningsgruppen erbjuder därmed skogsskötsel på känsliga marker med markskoningsmaskiner för minimal miljöpåverkan. Ingen speciell markskoningsgaranti behövs (då vi som standard utför hållbart skogsbruk).

Läs mer

naturvård

Naturvård

Skogsmarken är i en ständig tillväxt och förändring. Med en genomtänkt naturvård och regelbundna insatser kan man förstärka och bevara värdefulla miljöer. Det kan handla om förstärkta naturvärden, en god viltförvaltning eller helt enkelt rekreation i tätortsnära miljöer. Oavsett vad målet är med din naturvård kan vi på Markskoningsgruppen hjälpa dig.

Köp av virke och ris

Köp av virke och ris

Vi anpassar virkesaffären så att den passar dig. Om du vill kan vi hjälpa till med avverkning av skogen eller så ordnar du med det själv om det passar bättre. Det finns två huvudsakliga affärsformer, avverkningsrätt och leveransvirke. Med avverkningsrätt hjälper vi dig först med själva avverkningen och sedan även transport av ditt virke. Leveransvirke innebär att du ordnar med avverkningen själv, samt att virket transporteras till en bilväg för upphämtning. Vi hämtar virket och du får sedan betalt för den inmätta volymen massaved och timmer.

Skogsförvaltning

Skogsförvaltning

Ett förvaltningsavtal ser olika ut beroende på vad du som skogsägare har för mål med ditt skogsinnehav. Baserat på dina mål tar vi tillsammans med dig fram åtgärds- och budgetplaner samt sköter den löpande tillsynen av skogen, för att göra ditt skogsägande så lönsamt som möjligt. Kontakta oss om du som markägare behöver en skogsförvaltare!

Viltförvaltning

Viltförvaltning och viltvård går ofta hand i hand med naturvårdande skötselåtgärder. Att skapa miljöer som anpassas utefter viltets förutsättningar i samklang med övriga produktionsgrenar är något som skapar en trevlig och varierad landskapsbild.

Läs mer

_1

_2

_3

logga-Södra

_5

_6

_7

_8

logga-sydved

uc2