Vi erbjuder ett hållbart skogsbruk med lönsam och skonsam gallring.

MarkskoningsGruppen startades som enskild firma 2013, av den då 19-årige Niklas Lundberg med idén om ett mer långsiktig & skonsam skötsel av skogen. År 2018 ombildades företaget till aktiebolag, MarkskoningsGruppen AB. Idag är vi 8 personer heltidsysselsatta i bolaget som arbetsledare, jägmästare (naturvård), skogsmästare (produktion), viltförvaltare, motorsågsutbildare, maskinförare, arborist och manuellarbetare. Utöver detta ingår flera underentreprenörer. Vi åtar oss de flesta arbeten i skogligsektor, stort som smått. Målet med verksamheten är nytänkande, mer långsiktigt & miljömässigt skogsbruk. Vi är PEFC Certifierade enligt ECS Entreprenörscertifiering Skog AB standard & innehar högsta kreditvärdigheter.

Kontakta oss för markberedning, plantering, röjning, trädfällning, trädvård, avancerad trädfällning, arborist-tjänster, gallring, naturvård, virkesköp, rådgivning och förvaltning. Vi utgår från Söderköping och Motala, men åtar oss även arbeten i övriga Östergötland, Småland, Sörmland & Stockholm.

Markskoningsgruppen

pefc-pro-grgb-ecskog

Vi är certifierade för vårt arbete kring
främjande av uthålligt skogsbruk

Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.

En stabil och trygg partner

Vi på Markskoningsgruppen eftersträvar långa och trygga relationer med våra uppdragsgivare och partners. Vi erhåller riskklassen Högsta Kreditvärdighet vilket innebär att du kan känna dig trygg med våra finansiella situation både på lång och kort sikt.

Kontakta oss redan idag

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt företag och våra tjänster. Enklast når du oss via mobilnummer 0701-451342 eller info@markskoningsgruppen.se.  Det också bra att använda dig av formuläret nedan. Vi återkommer dig så fort vi har möjlighet.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ditt telefonnummer (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande