Vi växer med exporten

2022-10-19 inte bara en historisk dag för oss på MSG utan också en epok då vi tecknar exportavtal för närmare 100milj svenska kronor inför 2023. 

Vi har under flera år tidigare arbetat med virkesexport men inte förens nu tagit steget fullt ut att styra hela processen i egen regi med egna direktavtal. 

För oss, ett naturligt steg med ökade volymer och orderingång, dessutom har vi högt ställda mål att bli en av dem främsta i branschen. Att då styras av andra aktörers flöden kan till stor del vara problematiskt. 

I och med att vi äger hela kedjan med maskiner, lastbilar etc. ser vi en stor möjlighet att skapa något riktigt bra! 

Våra mål är att minska omloppstiderna för hela processen från påskrivet kontrakt till utbetalning till skogsägaren.  

- snabba avverkningar 
- snabba transporter
- snabb och tydlig redovisning
- snabb utbetalning till skogsägaren

Vårt mål 23/24 är att nå 100miljoner i omsättning och att bli det självklara valet när det är dags för skogliga åtgärder. 

Vi köper avverkningsuppdrag men även leveransvirke, för aktuella virkespriser och aptering i ditt område kontakta oss på:

Tele: 011-161610 alt info@msg-gruppen.se

Våra priser tåls att jämföras! 

Kvalitetssäkring med fortlöpande utbildning.