Främja skogstillväxt genom effektiv gallring

Det är viktigt att gallra skog i rätt tid för att främja tillväxten för de kvarvarande träden. Genom att gallra bort stammar av sämre kvalitet kan du öka värdet på din skog och få ett långsiktigt skogsbruk.


Vi hjälper både stora och mindre skogsägare med effektiv gallring, oavsett om det handlar om kontinuitetsskogsbruk eller konventionellt skogsbruk. Magnus Hagman driver ett småskaligt skogsbruk i Tåby utanför Norrköping utöver hans yrke som hantverkare. När det blev dags att ta ner skog kontaktade han oss eftersom vi har en lokal närvaro i Östergötland.

- Det är första gången jag anlitar Markskoningsgruppen och det har funkat väldigt bra. De var snabba i sitt bemötande och erbjöd en snabbt utförd tjänst. Jag har anlitat andra firmor tidigare där det tagit från 6 månader upp till 3 år att göra samma sak, Markskoningsgruppen utförde i stället jobbet direkt.

Hur gallringen utförs har betydelse för hur skogens värde utvecklas. Vi använder oss av metoder som har så liten påverkan på den kringliggande miljön som möjligt. Fördelarna med en sådan skonsam gallring är bland annat att det ger en mer stormfast skog, mindre körskador, mindre markpackning, maximalt timmeruttag för ökad lönsamhet och ett långsiktigt skogsbruk. 

Trädbeskärning - vårda dina träd på bästa sätt!