Stor efterfrågan på massaved, energived och barkborresortiment

Stor efterfrågan på massaved, energived och granbarkborre timmer från våra exportkunder. 

Vi erbjuder konkurrensmässiga priser som tåls att jämföras både för avverkningsuppdrag samt leveransvirke. 

Kontakta oss på MSG för mer information och priser i ditt område.    

E-post: info@msg-gruppen.se 
Tel: 011-161610


Vi växer med exporten