Nya leveranskontrakt inom sverige

Vi utökar vår inhemska virkeshandel och tecknar leveransavtal med Vida AB för sortimenten normaltimmer tall & klentimmer tall/gran samt normaltimmer gran till Sweden Timber AB i Malmbäck.  

Ett mycket positivt samarbete för att stärka vår avsättning och leveransflöden både på kort och långsikt i och utanför sverige.

Nytt arborist avtal med Örebro Kommun