Fortsatt stark efterfrågan trots svikande konjunktur

Virkespriserna är på historiskt höga nivåer och speglar marknadens starka efterfrågan trots en svikande konjunktur. Efterfrågan hos våra kunder är fortsatt väldigt hög på samtliga sortiment inklusive grot och energisortiment.

 
Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser som tåls att jämföras, tillsammans med högkvalitativ service, korta omloppstider och en flexibel maskinpark där du som skogsägare får rådgivning för att uppnå just dina mål och visioner med din skog. 

 

Vi köper avverkning, gallring och specialåtgärder som avverkningsuppdrag eller leveransvirke. 

 

Kontakta oss om du går in tankarna att utföra skogliga åtgärder på er fastighet.

 

För aktuella priser just i ditt område kontakta oss via telefon eller mejl. 

 

Nya leveranskontrakt inom sverige