Niklas Lundberg tilldelas Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling

I helgen tilldelades Niklas Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 200 000 kronor. Stipendiekommittén inom Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien överlämnar stipendiet till Niklas då han har utvecklat Markskoningsgruppen på ett ”kreativt, målmedvetet och ekonomiskt hållbart sätt” och skapat ett 20-tal lokala arbetstillfällen.  

I samband med utmärkelsen intervjuades Niklas till Anders Wall stiftelsens hemsida. 

 – Ja, jag är ingen handbromsföretagare. Jag fick entreprenörsgenerna med modersmjölken och är uppvuxen med goda förebilder inom familjen vilket lagt en mental grund från barnsben. Redan i grundskolan visste jag att jag skulle starta företag.

Niklas berättar att han var en bland de första i landet med gallringskonceptet på entreprenadnivå. Markskoningsgruppen erbjuder kunderna ett mer långsiktigt brukande av skogen, vilket ger betydligt smalare stickvägar, lägre marktryck och möjlighet att bevara fler stammar än med stora skogsmaskiner. 
– Efterfrågan har varit stor och jag har upplevt att det funnits ett stort behov av en aktör som lyssnar på vad kunderna efterfrågar, men som framför allt också tror på konceptet. Men flexibilitet har alltid varit viktigt för mig och för att kunna erbjuda kunderna hela kedjan har vi även stora maskiner, om en markägare har andra mål med sin skog än det småskaliga.


Att få Anders Walls landsbygdsstipendium ger ny energi att fortsätta framåt, tycker Niklas.

– Det är uppmuntrande att få en så fin utmärkelse. Det är en bekräftelse på att man gör något bra och även våra kunder får ett kvitto på att vi är ett bolag att lita på.

Läs hela artikeln här: https://www.wallstiftelsen.se/nyheter/anders-walls-landsbygdsstipendium-till-ung-gasell-entrepren%C3%B6r-inom-h%C3%A5llbart-skogsbruk 

Bild: Anders Walls Stiftelse

Nytt arborist avtal med Åtvidaberg Kommun