Att gallra med mindre maskiner är inte dyrt

Källa: Stefan Hällberg, tidningen Skogen