Det småskaliga skogsbrukets lönsamhet

Med färre och mindre uttag i gallringsskogen och småskalighet i skogsbruket är det möjligt att få betydligt större volym.  Till den slutsatsen har Göte Carlsson i Unnaryd kommit efter 35 år med att sköta egen skog i Järanäs. När han nu med ålderns rätt lämnar sina styrelseuppdrag i LRF-Unnaryd under lika lång tid summerar han [...]